Ortsverein Loschwitz-Wachwitz e. V.

Aktuelles

25 Jahre Ortsverein Loschwitz-Wachwitz e. V.

1991, vor 25 Jahren, gründete sich der Ortsverein Loschwitz-Wachwitz neu.